Правила бонусної програми лояльності «Arber LEAGUE»
Час роботи
  • Пн-Пт 10:00 - 19:00
  • Сб-Нд 11:00 - 19:00

Правила бонусної програми лояльності «Arber LEAGUE»

 

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності «Arber LEAGUE» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

 

1.    Основні терміни та визначення

1.1.       «Організатор програми» - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР».

1.2.       «Програма» - бонусна програма лояльності «Arber LEAGUE», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою. Програма діє у мережі магазинів ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР», перелік яких визначається та може змінюватись Організатором програми. 

1.3.       «Учасник програми» / «Учасник» – фізична особа, яка досягла 18 років, постійно проживає на території України та надала свою згоду на участь у програмі шляхом заповнення та підписання анкети (в тому числі онлайн), погоджується з Правилами програми та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, та володіє Бонусною карткою.

1.4.       «Бонусна картка» / «картка» - неплатіжна пластикова картка, випущена Організатором програми, що надається Учаснику на умовах, передбачених програмою та має унікальний у рамках програми номер, що дозволяє ідентифікувати Учасника для участі у програмі.

1.5.       «Анкета» - реєстраційна форма, окремий документ, частина документа або електронний формуляр, який пропонується для заповнення особі Організатором (зокрема з використанням веб-сторінки Програми та мобільного додатку), у результаті заповнення і надсилання якого особа дає свою згоду на участь у Програмі відповідно до встановлених правил, а також дає змогу передавати і обробляти надані персональні дані і іншу інформацію в межах Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою і отримана Організатором Анкета є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, та згоди Учасника з Правилами програми, а також згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.

1.6.       «Оформлення анкети» - це цілеспрямовані дії, фізичної особи пов’язані з наданням особистої інформації (своїх персональних даних) шляхом заповненням Анкети та її власноручного підписання, з метою стати Учасником програми. В разі оформлення Анкети в електронному вигляді підписання здійснюється способом передбаченим Організатором програми.

1.7.       «Рахунок Учасника» - сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та інформацію про отримані і використані Учасником бонуси.

1.8.       «Бонус» - умовна одиниця виміру у програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана Учасником при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

2.    Правила участі та реєстрації в програмі

2.1.       Учасником програми можна стати, заповнивши анкету, в порядку (будь-яким способом, в тому числі онлайн), передбаченому Правилами програми та отримавши пластикову картку.

2.2.       Бонусна картка (картка лояльності) є власністю Організатора програми та надається Учаснику на період проведення програми.

2.3.       Учасник програми має право зареєструвати для себе тільки одну бонусну картку. У разі, якщо Учасник має декілька карток, Організатор програми залишає за собою право, на власний вибір, перерахувати бонуси, які були отримані з цих карток, на одну бонусну картку Учасника програми.

2.4.       Разом із бонусною карткою видається анкета, яка має бути повністю і розбірливо заповнена, підписана Учасником та надана Організатору програми. Анкета має містити достовірні дані. Анкета вважається недійсною та не може бути зареєстрована у програмі, якщо вона не містить підпису Учасника програми.

2.5.       Учасник програми має право використовувати бонуси при здійсненні покупок у мережі магазинів ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» лише у випадку, та після обробки анкети Організатором програми. Обробка анкети здійснюється протягом 15 календарних днів після її оформлення Учасником та надання Організатору програми.

2.6.       З моменту оформлення анкети будь-яким чином( в тому числі онлайн), Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть бути внесені Організатором програми в майбутньому, і зобов'язується їх виконувати.

2.7.       У випадку втрати, викрадення, пошкодження бонусної картки Учаснику необхідно зателефонувати на гарячу лінію 0800212214. Блокування картки можливе тільки за умови, якщо Учасник знає номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що були вказані Учасником при оформленні анкети для участі в програмі. Після блокування картки Учасник має звернутися з номером заблокованої картки в будь-який магазин, де діє програма, з паспортом або іншим посвідченням особи, що містить фотографію та замінити картку. Перенесення бонусів зі старої картки на нову здійснюється автоматично після ідентифікації Учасника програми.

2.8.       Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом вилучення картки, блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:

- порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;

- надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману Організатора програми;

- здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою та/або балансом бонусів.

Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначена одноосібно Організатором програми та не підлягає оскарженню.

2.9.       Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної картки Учасника третіми особами.

2.10. При здійсненні покупок з використанням бонусної картки у чеку не надається знижка, що передбачена будь-якими іншими картками виданими не Організатором програми та/або виданими іншому Учаснику програми.

2.11. Учасник може ознайомитися з Правилами бонусної програми на сайті Організатора.

3.    Правила нарахування бонусів

3.1.       Учасник програми при здійсненні покупок накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до Правил програми.

3.2.       Нарахування бонусів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови надання бонусної картки лояльності. Бонуси накопичуються в залежності від суми всіх покупок з використанням бонусної картки.

3.3.       На рахунок Учасника зараховуються бонуси у розмірі від 10% до 20% від суми покупки у магазинах, де діє програма лояльності Arber LEAGUE, але тільки на продукцію з нової колекції та сервіси Arber Service. Розмір зарахування бонусів залежить від номіналу типу бонусної картки, яка буде пред’явлена при розрахунку.

3.4.       Індикація накопичених бонусів також буде відображатись в особистому кабінеті Учасника на сайті Організатора, в мобільному додатку, та на касі .

3.5.       Бонуси накопичуються впродовж всього періоду проведення програми та стають доступними через 14 календарних днів з моменту покупки Товару.

3.6.       Нарахування бонусів не здійснюється для Товару зі знижкою.

3.7.       Типи Бонусних карт:

 


Типи Карт

Необхідна сума накопичення для збільшення процента конвертації бонусів

Процент конвертації бонусів

 

Arber League Black

До 25 000 грн

10%

Arber League Gold

Від 25 001 грн до 75 000 грн

15%

Arber League Platinum

Від 75 001 та вище

20%


 

3.8.       Термін дії бонусів не обмежений за умови здійснення покупки не менше одного разу в 6 календарних місяців з дати останньої покупки Учасника. У випадку, якщо протягом 6 календарних місяців, Учасник не здійснив жодної покупки, зараховані бонуси анулюються, але продовжують накопичуватися якщо покупка була здійснена.

3.9.       Бонуси не нараховуються на частину чеку, що сплачена бонусами.

3.10. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не нараховуються.

3.11. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом бонусів.

3.12. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума бонусів на рахунку Учасника зменшується на суму бонусів, що були нараховані при придбанні такого товару.

3.13. Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього у магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть зараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.

 

4.    Правила використання бонусів

4.1.       Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів у мережі магазинів, в яких діє програма. При розрахунку за покупку можливо використання бонусами тільки 50% від суми чеку. Округлення копійок у бонусах здійснюється відповідно до стандартних математичних правил.

4.2.       Якщо вартість товарів перевищує кількість доступних бонусів, то Учасник може доплатити різницю вартості товару грошовими коштами в готівковій чи безготівковій формі.

4.3.       Бонуси використовуються для оплати будь якого товару ТМ Arber, Gregory Arber (окрім товарів інших виробників) та сервіси Arber Service.

4.4.       Використання бонусів здійснюється виключно за умови надання Учасником власної бонусної картки під час розрахунку за покупки на касі.

4.5.       Використання бонусів здійснюється за наступною формулою:

1 бонус = 1 гривня

4.6.       Використання бонусів можливо тільки у випадку, якщо Учасник програми заповнив всі обов’язкові поля анкети відмічені «*», тобто зареєструвався в програмі лояльності.

4.6.1. Учасник програми при купівлі товарів може використати тільки доступні для використання бонуси. Бонус стає доступним для використання через 14 календарних днів з дати його нарахування на рахунок Учасника за покупки, здійснені в магазинах роздрібного продажу та Інтернет магазину ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР», що розташований за адресою www.shop.arber.ua.

4.7.       Сума бонусів, яка може бути використана в одному чеку, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника, але не більше ніж 50% від суми чеку.

4.8.       Бонуси можуть бути використані на весь товар, в тому числі зі знижками.

4.9.       Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

4.10. Бонуси не можуть бути використані на купівлю подарункової картки.

4.11. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів та перелік товарів, при купівлі яких Учасник не може використати накопичені бонуси.

4.12. Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

4.13. Бонуси, що нараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми.

4.14. Право використання бонусів не може бути відступлене Учасником програми на користь будь-якої третьої особи.

4.15. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума бонусів, що були використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника.

4.16. Бонуси можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього у магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.

4.17. Учасник програми може оплачувати товари бонусами наступним чином:

              - Бонусною карткою (пластиковою) при наявності;

              - В разі відсутності картки, за номером телефону (касир вводить код, відправлений на підтверджений номер телефона Учасника програми).

5.    Привілеї та участь в акціях

5.1.       В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси,   беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.

5.2.       Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.

5.3.       Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції і надання Учасником власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

 

6.    Інші умови

6.1.       Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 7 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організатора.

6.2.       Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організатора.

6.3.       Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора.

6.4.       Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.

Учасник програми своїм підписом, залишеним в анкеті або електронною згодою, яка може реалізовуватись шляхом авторизації на веб-сайті, підтверджує, що він/вона ознайомлений та згодний з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру та/або будь-яких інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України. Своїм підписом Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються персональних даних, а також підтверджує, що ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних, зазначених в анкеті, з вищевикладеною метою.

Хочеш бути в курсі новинок та акцій?

Звони на гарячу лінію: 0 800 212 214 або пиши на пошту ecommerce@arber.ua